تبلیغ در برج اداری ملت – ATM

3,000,000 تومان
تعداد واحد مسکوني

160 واحد

تعداد نمايشگر

يک عدد در ATM

محل نصب

آسانسور

منطقه

3

آدرس

رو به روي پارک ملت