از تبلیغات چه می‌خواهید؟

با آی‌رسانه هدفمند، یکپارچه، موثر و قابل اندازه‌گیری تبلیغ کنید!


  نمایشگرهای دیجیتال

  400% بیشتر از نمایشگرهای ایستا دیده می‌شوند!

  رسانه‌ها

  بازدهی تبلیغات خود را بالا ببرید

  با رسانه‌های دیجیتال آی‌رسانه

  انتخاب بهترین رسانه رو به ما بسپرید

  + ساخت ویدیوی 20 ثانیه ای رایگان و نمایش 9000 بار در هر رسانه.