نمایش یک نتیجه

تبلیغ در پمپ بنزین صاحبقرانیه

6,075,000 تومان
تعداد نمايشگر

3 عدد (مبلغ ذکر شده قیمت همه نمایشگرها باهم میباشد.)

اندازه نمايشگر

43 اينچ

جهت نمايشگر

افقي

محل نصب

ورودی جايگاه

منطقه

1

آدرس

تهران، نياوران