نمایش یک نتیجه

تبلیغ در استخر زر افشان

4,050,000 تومان
تعداد نمايشگر

3 عدد (مبلغ ذکر شده قیمت همه نمایشگرها باهم میباشد.)

محل نصب

رختکن، رستوران، باشگاه

جهت نصب

افقی

منطقه

22

آدرس

شهرک غرب، بلوار ايوانک، روبروي وزارت بهداشت