نمایش یک نتیجه

تبلیغ در بازار بزرگ رضا

29,700,000 تومان
تعداد واحد تجاری

600 واحد

تعداد نمایشگر

17 عدد (قيمت نوشته شده جمع همه نمايشگرها هست)

اندازه نمایشگر

50 اینچ

محل نصب

طبقه اول دیواره بیرونی آسانسور جنوبی => یک تلویزیون 50 اینچ
طبقه اول دیواره بیرونی آسانسور شمالی => یک تلویزیون 50 اینچ
پاگرد طبقه مثبت 2 => سه تلویزیون 50 اینچ
پاگرد طبقه اول => دو تلویزیون 50 اینچ
وید انتهای پاساژ طبقه مثبت 2 => یک تلویزیون 50 اینچ
وید انتهای پاساژ طبقه مثبت 1 => یک تلویزیون 50 اینچ
وید انتهای پاساژ طبقه همکف => یک تلویزیون 50 اینچ
وید ورودی پاساژ مثبت 2 => یک تلویزیون 50 اینچ
وید ورودی پاساژ مثبت1 => یک تلویزیون 50 اینچ
وید ورودی پاساژ طبقه همکف => یک تلویزیون 50 اینچ
نمایشگر ورودی سمت چپ => یک تلویزیون 50 اینچ
نمایشگر ورودی سمت راست => یک تلویزیون 50 اینچ
طبقه همکف دیواره بیرون اسانسور جنوبی => یک تلویزیون 50 اینچ
طبقه همکف دیواره بیرون اسانسور شمالی => یک تلویزیون 50 اینچ

منطقه

12

آدرس

تهران، خیابان 15 خرداد، بازار بزرگ رضا